Posts Tagged ‘Fildelning’

System Failiure: Reboot!

oktober 31, 2009

parlamentarism

parlamentarism, politiskt system som innebär att en regering måste ha folkrepresentationens (parlamentets) förtroende; en av tre konstitutionella huvudtyper för demokratier, vid sidan av presidentstyrelse med en folkvald president och direkt styrelse genom folkrepresentationen…. /Nationalencyklopedien

Vi lever i en spännande tid, tekniken rör sig i accelererande bana mot större friheter, välstånd och förmågor för både samhälle och individer.  Vi rör oss mot ett ”globalt samvete” och framledes teoriseras att internet, vår samlade kunskap och opinion, är den ”tredje replikatorn” efter genen och memen. Vad är det då som gör framtidens himmel så molnig?

Jo, idag har företag och organisationer anpassat sig så optimalt till systemet att de har lärt sig ändra det till sin fördel. De betalar för att ändra lagarna och därigenom förutsättningarna för deras tillväxt och existens. Tillväxt efter jämviktspunkten sker på bekostnad av miljö och medborgare, inte på grund av dem. (more…)

Annonser